Nabídka služeb společnostem
zabývajícím se maloobchodním
a velkoobchodním prodejem

poradenství při výběru
a zavádění obchodního IS

Proč?

Používané programové vybavení často neodpovídá potřebám uživatele, neboť při jeho výběru nejsou dostatečně specifikovány požadavky na funkci software na základě důkladné analýzy a není řádně prověřeno, zda navrhované řešení opravdu vyhovuje všem těmto požadavkům. Se spoluprací dodavatele v tomto směru nelze počítat, neboť jeho prvořadým zájmem je svůj systém prodat.

Často je také v zájmu snížení časové i finanční náročnosti omezena fáze zavádění obchodního IS. Systém je potom předáván jako funkční, nicméně ne zcela ideálně přizpůsobený všem požadavkům zákazníka. Velký vliv má také důkladné a tematicky vhodné zaškolení personálu.

  • používání nevyhovujícího software způsobuje ztráty způsobené nedostatečnou pružností, zvýšenou režií, zbytečnými investicemi do hardware nebo nového software apod.
  • nedůkladné zavedení software způsobuje ztráty způsobené špatným přizpůsobením parametrů podmínkám zákazníka, problémy a chybami personálu při práci se software

Jak?

Nabízíme:

  • analýzu a specifikaci požadavků na nový obchodní informační systém
  • poradenství při výběru obchodního IS včetně ověření míry plnění požadavků zákazníka   
  • pomoc konzultantů při zavádění nového obchodního IS - např. dohled nad parametrizací systému, zajištění požadovaných výstupů a tiskových sestav apod.
  • spolupráci při přechodu na jiný obchodní IS - převod dat, minimalizace pracnosti a množství dat pořizovaných do nového systému, zajištění návaznosti stavů skladů atd.
  • spolupráci při školení pokladních, pracovníků příjmu, pracovníků ekonomického úseku, systémových administrátorů i managementu v souvislosti s novým obchodním informačním systémem

Kontakt :

SEDRIE s.r.o.
t./f.: 05-4521 1705
info@sedrie.cz