Nabídka služeb společnostem
zabývajícím se maloobchodním
a velkoobchodním prodejem

zpracování informační
architektury

Proč?

Často není vypracována odpovídající informační architektura, čímž myslíme metodiku označování položek zboží, sortimentních skupin, obchodních partnerů, druhů pohybu zboží, číselných řad dokladů, organizačního členění firmy atd.

  • získávání požadovaných informací je v takovém případě pracné, zdlouhavé a v některých případech i nemožné
  • obvzláště závažné problémy mohou nastat v obchodních sítích, kde dochází k toku dat mezi centrálou obchodní sítě, regionálními centry a jednotlivými provozovnami

Jak?

Nabízíme:

  • vypracování metodiky označování položek zboží, sortimentních skupin, obchodních partnerů, druhů pohybu zboží, oběhu a evidence dokladů a výstupních sestav, popisu činností a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, termíny provádění činností, atd.
  • poradenství při zajištění datových toků ve společnostech s centrálou a sítí prodejen

Kontakt :

SEDRIE s.r.o.
t./f.: 05-4521 1705
info@sedrie.cz