Nabídka služeb společnostem
zabývajícím se maloobchodním
a velkoobchodním prodejem

eliminace manka

Proč?

Na základě námi provedených analýz a zkušeností našich pracovníků ze sítí prodejen a obchodních domů jsou údaje získávané z obchodního informačního systému zatíženy často z různých důvodů nepřesnostmi, které způsobují při převodu do účetnictví zkreslení výsledku hospodaření firmy.

  • vzniká tak často neúměrně vysoké manko způsobené zejména nesprávně vypočtenou hodnotou skladových zásob
  • marketingové rozhodování na základě nepřesných výstupů z informačního systému se může v budoucnosti ukázat jako chybné

Příčinami vzniku manka jsou, pomineme-li nesolidnost personálu a zákazníků, zejména nesprávná funkce obchodního informačního systému způsobená kromě samotných chyb software také jeho nevhodnou implementací.

Ještě častější příčinou jsou omyly obsluhy při pořizování vstupních dat a to zejména pokud není vypracována metodika prevence vzniku chyb, jejich vyhledávání a korektních způsobů nápravy.

Při položkovém sledování stavu zásob v průměrné pořizovací ceně pak dochází k nesprávnému výpočtu finanční hodnoty skladových zásob, dochází k rozdílům mezi účetním stavem zásob a stavem zásob ve skladovém systému.

Jak?

Nabízíme:

  • analýzu stávajícího stavu, nalezení příčin vzniku manka a zdokumentování výsledků
  • opravu nalezených chyb s ohledem na účetní správnost všech operací
  • pomoc při odstraňování nesprávné funkce software
  • vypracování metodických pokynů pro pořizování dat, mechanismy kontroly dat a oprav nalezených chyb

Kontakt :

SEDRIE s.r.o.
t./f.: 05-4521 1705
info@sedrie.cz