O nás

Od kdy?

Naše společnost byla založena v říjnu 1998, aktivity v oblasti konzultací a zavádění obchodních informačních systémů však začala rozvíjet až v létě 1999.

Proč?

Naše zkušenosti  našich pracovníků ze sítí prodejen a obchodních domů Používané programové vybavení často neodpovídá potřebám uživatele, neboť při jeho výběru nejsou dostatečně specifikovány požadavky na funkci software na základě důkladné analýzy a není řádně prověřeno, zda navrhované řešení opravdu vyhovuje všem těmto požadavkům. Se spoluprací dodavatele v tomto směru nelze počítat, neboť jeho prvořadým zájmem je svůj systém prodat.

Často je také v zájmu snížení časové i finanční náročnosti omezena fáze zavádění obchodního IS. Systém je potom předáván jako funkční, nicméně ne zcela ideálně přizpůsobený všem požadavkům zákazníka. Velký vliv má také důkladné a tematicky vhodné zaškolení personálu.

Jak?

Nabízíme:

  • analýzu stávajícího stavu, nalezení příčin vzniku manka a zdokumentování výsledků
  • opravu nalezených chyb s ohledem na účetní správnost všech operací
  • pomoc při odstraňování nesprávné funkce software
  • vypracování metodických pokynů pro pořizování dat, mechanismy kontroly dat a oprav nalezených chyb

Kde?

Na základě zkušeností našich pracovníků ze sítí prodejen a obchodních domů

Kontakt :

SEDRIE s.r.o.
t./f.: 05-4521 1705
info@sedrie.cz